پخش ویدیو

سالن و آموزشگاهای بسیاری در نزدیکی ما وجود دارد. پس چرا تحقیق می کنیم تا بهترین آموزشگاه را برای آموزش کاشت ناخن انتخاب کنیم؟ همواره سوال های مشترکی بین افرادی که دوست دارند کاشت ناخن را آموزش ببینند وجود دارد. مثلا چطور ناخن کار حرفه ای بشویم و مدرک بین المللی برای کار در ایران و خارج از ایران داشته باشیم؟

مطالب آموزش کاشت ناخن باید کاربردی و کامل همراه با آموزش نکات کلیدی باشد، که یادگیری را راحت تر و ورود به بازار کار را سرعت بخشد.

حتما بعد از آموزش هر مرحله کاشت ناخن، تمرین عملی توسط کارآموز، روی دست طبیعی در حضور استاد، انجام شود.

برای اطمینان خاطر کارآموز، پشتیبانی، رفع اشکال و ضمانت آموزش همواره برای کارآموز وجود داشته باشد.

آموزشگاه کاشت ناخن باید مجوز آموزش ناخن داشته باشد و امکان ارائه مدرک از وزارت کار جهانی، سازمان ilo و سازمان فنی و حرفه ای را داشته باشد و مدارک بین المللی و سرتیفیکیت به کارآموزان اعطا کند.

بعد از آموزش در آموزشگاه معتبر، کارآموز باید در طی آموزش عالی که داشته، با به مهارت رسیدن، اعتماد به نفس لازم را بدست آورده و برای کار در سالن های برجسته با اطمینان آماده باشد.

آموزشگاه باید شرایط به روز شدن اطلاعات کارآموز و ارتقا یافتن سطح کاری آنها را فراهم کند.

آموزشگاه باید کارآموز خود را که پر تلاش است به سالن ها معرفی و فعالیت آن را تایید کند.

آموزشگاه باید مدارک کارآموز را برای تاسیس سالن یا نیل بار فراهم کند.