تربیت مدرس مجازی با مدرک

جلسه ۲

صدف سازی ناخن

جلسه ۳

گریم ناخن و سر فرنچ های ژورنالی

جلسه ۴

کاشت های ژورنالی

میندال کلاسیک

میندال لاگوست

کاشت مربع نرم

کاشت گوتیک

 کاشت استیلتو

جلسه ۵

ترمیم کاشت ژورنالی

مدیر و مدرس آکادمی
مهناز قبادی