آموزش آنلاین کاشت پودر

جلسه ۳

مانیکور و بستر سازی ناخن

جلسه ۴

مانیکور فرانسوی

جلسه ۵

آموزش تیپ گذاری

جلسه ۶

دلایل قارچ گرفتگی ناخن و راههای پیشگیری آن

جلسه ۷

موادگیری صحیح کاشت پودر

جلسه ۸

تمیز کردن و نگهداری صحیح قلم کاشت پودر

جلسه ۹

سوهان کشی کاشت پودر

جلسه ۱۰

ترمیم پودر و تغییر فرم ناخن

جلسه ۱۱

تفاوت دستگاه UV و LED

جلسه ۱۲

تفاوت انواع تاپ ها

جلسه ۱۳

صدف سازی ناخن با پودر (گریم ناخن)

جلسه ۱۴

کاشت بیبی بومر (آمبره)

جلسه ۱۵

آموزش کاشت میکس

مدیر و مدرس آکادمی
مهناز قبادی