چه فرم ناخنی برای چه دستی مناسب است؟

- کسانی که دستان درشت و گوشتی دارند بهتر است ناخنی با فرم تیز و یا گرد داشته باشند. تا دشت آنها کشیده‌تر به نظر بیاید. ضمنا با توجه به اینکه ناخن‌های گرد و تیز آسیب‌پذیرتر هستند، به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

- کسانی که انگشتانی بلند و کشیده دارند، ناخن‌های مربعی همراه با فرنچ برای آنها مناسب‌تر است.

آموزش کاشت ناخن - قیمت آموزش کاشت ناخن - هزینه آموزش کاشت ناخن