آموزش کاشت ناخن در تهران

در این آموزشگاه آموزش کاشت ناخن زیر نظر مربیان عضو انجمن  ناخن کاران بین المللی با جدیدترین روشهای روز اروپا و آمریکا برگزار می شود .

آموزش کاشت ناخن حرفه ای، خصوصی برگزار می شود با آموزش تمام نکات کلیدی که در کار ابهام ایجاد نشود و بعد از پایان دوره ناخن کاران دوره دیده، می توانند در صورت تمایل در کلاسهای دسته جمعی برای تبادل نظر با ناخن کاران دیگر شرکت کنند.

آموزش کاشت ناخن