آموزش مانیکور و پدیکور

سمینار آموزش مانیکور و پدیکور تخصصی

این سمینار توسط کمپانی نامدارMavala با مربی سوئیسی به نام خانم  Jenifer برگزار می شود . کادر آموزش ما به صورت مداوم آموزش های جدید را فرا می گیرند.

موضوع آموزش مانیکور و پدیکور در سمینار Mavala :

1- روش های جدید زیبایی و نگهداری ناخن طبیعی با جنس های مختلف (خشک ، شکننده و نرم و ...) بررسی می شود.

2- پاکسازی ، ماسک ویتامینه و ماساژ دست و پا با متد روز اروپا