نکات مهم آموزش کاشت ناخن

نکات مهمی که پیش از آموزش کاشت ناخن تخصصی باید بدانیم:

قدم اول برای دوره آموزش کاشت ناخن تخصصی:

در آموزش کاشت ناخن حرفه ای هنر جویانی که برای آموزش کاشت ناخن ثبت نام می کنند، دو دسته هستند :

1.  آن دسته که تاکنون کاشت ناخن و ترمیم ناخن روی دست خود نداشته اند، بنابراین متاسفانه از مشکلات و عوارض  کاشت و ترمیم ناخن، بی کیفیت بی اطلاع هستند.

2. دسته دوم آنان که مدتی بر روی ناخن های خود کاشت ناخن یا ترمیم ناخن انجام داده اند، کاشت حرفه ای و کاشت خوب را که با کیفیت است از کاشت غیر حرفه ای تشخیص می دهند و تفاوت کار ناخن کار حرفه ای و آموزش او در این جا مشخص می شود و باید کادری را برای آموزش کاشت ناخن انتخاب کنید که تمام و کامل نکات را آموزش دهند تا مشکلی در کار آموزش شما به وجود نیاید.

*بنابراین در دوره آموزش کاشت ناخن : انتخاب صحیح مرکز کاشت ناخن با مدرک بین المللی  معتبر و مربی خوب، متبحر و صبور برای آموزش کاشت ناخن حرفه ای ضروری می باشد.

- کادر ناخن کاران حرفه ای مجموعه، که مسئولیت آموزش کاشت ناخن را برعهده دارند مطالب را بر حسب گیرایی و کشش هنرجو در هر جلسه  آموزش و به صورت عملی تمرین می کنند. تعداد جلسات آموزش ناخن بر حسب یادگیری هر فرد در حال آموزش متفاوت می باشد. هدف اصلی از برگزاری کلاسهای آموزش فوق تخصصی آموزش انواع روش های کاشت ناخن تا یادگیری کامل است. بنابراین ساعات آموزش ممکن است طولانی شود.- در آغاز هر جلسه، مطالب جلسه  قبل تکرار و رفع اشکال در کاشت ناخن انجام می شود و در صورت یادگیری کامل مرحله اول، آموزش جدید کاشت ناخن  آغاز می شود.