کاور ناخن طبیعی

کاور ناخن طبیعی

کاور ناخن طبیعی برای ناخن افرادی انجام می شود که:

 1- ناخن هایی که رشد کافی ندارد و در حین بلند شدن به دلیل نازک بودن، ناخن طبیعی شکننده می باشد. سپس ما کاور ناخن را انجام می دهیم، جهت کمک به مستحکم و با دوام تر شدن صدف اصلی ناخن. در حین کار مراقبت از صدف ناخن بسیار با اهمیت می باشد. به این صورت که زمان پایه سازی برای مواد گذاری  به صدف اصلی آسیب نرسد و فرد هر زمان که تصمیم به پایان دوره مواد گذاری کرد، ناخن فرد بدون آسیب باشد.

2- ناخن طبیعی فرد  قد بلندی ندارد، یکی در میان قد ناخن ها کوتاه است. در زمان انجام کاور ناخن، قد تمام ناخن ها را با هم یکسان می کنیم.

معرفی شده به عنوان: بهترین سالن کاشت ناخن در غرب تهران ، هزینه آموزش کاشت ناخن ، هزینه کاشت ناخن ، قیمت کاشت ناخن ، قیمت آموزش کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن - قیمت آموزش کاشت ناخن - هزینه آموزش کاشت ناخن