کاشت قالبی (کاشت دوئال، کاشت fx، کاشت بدون سوهان کشی)

آموزش کاشت ناخن- کاشت قالبی (کاشت دوئال، کاشت fx، کاشت بدون سوهان کشی)

نوشته شده توسط مهناز مربی کمپانی CND ، Kinetics

تذکر: استفاده از این مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.

کاشت قالبی (کاشت دوئال، کاشت fx، کاشت بدون سوهان کشی)

کاشت ناخن قالبی، به وسیله  قالب هایی که به اندازه صدف ناخن می باشد انجام می شود. بعد از پایه سازی ناخن که در تمامی کاشت ها یکسان است. قالب ها را از مواد پر کرده و بعد از زدن ضد قارچ  و پرایمر قالبها را سطح ناخن قرار می دهیم، تا مواد خارج شود و مواد اطراف قالب و ناخن را برمی داریم و تمام انگشت ها را به این حالت انجام می دهیم.

بعد از چند دقیقه قالب ها را برداشته و کار ما به اتمام می رسد و ناخن حالتی بسیار زیبا،  ظریف و براق دارد. روش کاشت یا ترمیم قالبی برای افرادی مناسب تر است که سوهان کشی روی  ناخن را دوست ندارند و به مسئله حساسیت دارند. کاشت قالبی و ترمیم قالبی در زمان کوتاه  انجام می شود.

معرفی شده به عنوان: بهترین سالن کاشت ناخن در غرب تهران ، هزینه آموزش کاشت ناخن ، هزینه کاشت ناخن ، قیمت کاشت ناخن ، قیمت آموزش کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن - قیمت آموزش کاشت ناخن - هزینه آموزش کاشت ناخن